Λογότυπο Ανωτάτης Σχολής Καλών ΤεχνώνΗ Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) και η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών σας προσκαλούν να συμβάλλετε στη διεξαγωγη έρευνας με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση ως μοντέλο δημοσίευσης της επιστημονικής έρευνας, τη γνώμη και τη θέση σας μέχρι σήμερα συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Στο ερωτηματολόγιο ο όρος ανοικτή πρόσβαση αναφέρεται ως ΑΠ. Ακολουθεί ένας σύντομος ορισμός της Ανοικτής Πρόσβασης προς διευκόλυνσή σας.

Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα κίνημα για την ελεύθερη και ανοικτή ηλεκτρονική (online) πρόσβαση σε ακαδημαϊκή/επιστημονική πληροφορία, όπως οι δημοσιεύσεις και τα δεδομένα. Μια δημοσίευση είναι ανοικτής πρόσβασης όταν δεν υπάρχει κανένα οικονομικό, νομικό και τεχνικό εμπόδιο στην πρόσβασή της.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι επτά (7) λεπτά.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και τη συμβολή σας.