Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης που προσφέρει ο ΣΕΑΒ. Μπορείτε για παράδειγμα να δείτε ποιοί εκδότες συμμετέχουν στα προγράμματα του ΣΕΑΒ και με ποιόν τρόπο ή να δείτε τα περιοδικά των εκδοτών ανά επιστημονική περιοχή.

Επιλογές ανά εκδότη

American Chemical SocietyAmerican Institute of PhysicsAmerican Physical SocietyAssociation for Computing MachineryCambridge University PressElsevierEmeraldHindawiIEEEInstitute of PhysicsJagiellonian UniversityLippincott Williams & WilkinsOpen Library for HumanitiesOxford University PressProject MUSERoyal Society of ChemistySageSpringer NatureTaylor & FrancisWiley
μη διαθέσιμες επιλογέςAmerican Chemical Society logo

Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία με τον εκδότη για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ που να υποστηρίζεται μερικώς ή να καλύπτεται πλήρως από τον ΣΕΑΒ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε άλλους εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνία ο ΣΕΑΒ στη σχετική ιστοσελίδα.

μη διαθέσιμες επιλογέςAmerican Institute of Physics logo

Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία με τον εκδότη για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ που να υποστηρίζεται μερικώς ή να καλύπτεται πλήρως από τον ΣΕΑΒ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε άλλους εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνία ο ΣΕΑΒ στη σχετική ιστοσελίδα.

πρόγραμμα συμμετοχήςAmerican Physical Society logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε σε ένα από τα περιοδικά Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Physical Review C, Physical Review D και Physical Review Letters, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα SCOAP3, εφόσον ανήκετε σε ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ. Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

μη διαθέσιμες επιλογέςAssociation for Computing Machinery logo

Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία με τον εκδότη για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ που να υποστηρίζεται μερικώς ή να καλύπτεται πλήρως από τον ΣΕΑΒ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε άλλους εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνία ο ΣΕΑΒ στη σχετική ιστοσελίδα.

πλήρης απαλλαγήCambridge University Press logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε σε ΑΠ σε περιοδικό του Cambridge University Press, χωρίς καμία χρέωση για εσάς, μέσω του προγράμματος απαλλαγής από το κόστος δημοσίευσης του ΣΕΑΒ, για περιορισμένο αριθμό δημοσιεύσεων. Μπορείτε να δημοσιεύσετε research articles, review articles και rapid communication, σε όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά κάθε έτους.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

Τι πρέπει να γνωρίζω;
(α) Είμαι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author);
(β) Ανήκω σε ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ; Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.
(γ) Αν ισχύουν τα παραπάνω, υποβάλλω την εργασία μου προς δημοσίευση με την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την υποβολή επιλέγω ή/και δηλώνω είτε το ίδρυμά μου (affiliation), π.χ. University of Patras, National Observatory of Athens είτε τον ΣΕΑΒ ως consortium, δηλ. HEAL-Link.

πρόγραμμα συμμετοχήςπρόγραμμα εκπτωσηςElsevier logo

Προς το παρόν από τον εκδότη παρέχονται δύο επιλογές:

 1. Μπορείτε να δημοσιεύσετε δωρεάν στα περιοδικά Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Nuclear Physics B και Physics Letters B που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SCOAP3, εφόσον ανήκετε σε ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ.
 2. Μπορείτε να δημοσιεύσετε με έκπτωση 10% στα περιοδικά όλης της συλλογής περιοδικών εκτός των Cell Press και Lancet. Οι τύποι άρθρων που καλύπτονται είναι: Case Report. Data, Full-length article, Microarticle, Original software publication, Practice Guidelines, Protocol, Review article, Replication Studies, Short communication, Short survey και Video Article.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

Τι πρέπει να γνωρίζω;
(α) Είμαι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author); (εδώ θα πρέπει να πούμε ο συγγραφέας που χρεώνεται το APC κτλ;)
(β) Ανήκω σε ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ; Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.
(γ) Αν ισχύουν τα παραπάνω, υποβάλλω την εργασία μου προς δημοσίευση με την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την υποβολή επιλέγω ή/και δηλώνω είτε το ίδρυμά μου (affiliation), π.χ. University of Patras, National Observatory of Athens είτε τον ΣΕΑΒ ως consortium, δηλ. HEAL-Link.

πρόγραμμα εκπτωσηςEmerald logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε με έκπτωση 10% σε όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά του εκδότη, εργασίες-άρθρα πλήρους περιεχομένου, δηλ. δημοσίευση που περιλαμβάνει δομημένη περίληψη, λέξεις-κλειδιά και έχει περάσει από το στάδιο της ομότιμης κρίσης (peer-reviewed), όπως research articles.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

Τι πρέπει να γνωρίζω;
(α) Είμαι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author);
(β) Ανήκω σε ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ; Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.
(γ) Αν ισχύουν τα παραπάνω, υποβάλλω την εργασία μου προς δημοσίευση με την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την υποβολή επιλέγω ή/και δηλώνω είτε το ίδρυμά μου (affiliation), π.χ. University of Patras, National Observatory of Athens είτε τον ΣΕΑΒ ως consortium, δηλ. HEAL-Link.

πρόγραμμα συμμετοχήςHindawi logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε δωρεάν στο περιοδικό Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Advances in High Energy Physics (AHEP) που συμμετέχει στο πρόγραμμα SCOAP3, εφόσον ανήκετε σε ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ. Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

πρόγραμμα εκπτωσηςIEEE logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε με έκπτωση 10% σε όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά του εκδότη, εργασίας-άρθρα κάθε τύπου.

Τι πρέπει να γνωρίζω;
(α) Είμαι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author);
(β) Ανήκω σε ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ; Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.
(γ) Αν ισχύουν τα παραπάνω, υποβάλλω την εργασία μου προς δημοσίευση με την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την υποβολή επιλέγω ή/και δηλώνω είτε το ίδρυμά μου (affiliation), π.χ. University of Patras, National Observatory of Athens είτε τον ΣΕΑΒ ως consortium, δηλ. HEAL-Link.

πρόγραμμα συμμετοχήςInstitute of Physics logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε δωρεάν στα περιοδικά Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Chinese Physics C (CPC), που συμμετέχει στο πρόγραμμα SCOAP3, εφόσον ανήκετε σε ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ. Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

πρόγραμμα συμμετοχήςJagiellonian University logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε δωρεάν στο περιοδικό Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Acta Physica Polonica B (APPB) που συμμετέχει στο πρόγραμμα SCOAP3, εφόσον ανήκετε σε ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ. Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

μη διαθέσιμες επιλογέςLippincott Williams & Wilkins logo

Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία με τον εκδότη για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ που να υποστηρίζεται μερικώς ή να καλύπτεται πλήρως από τον ΣΕΑΒ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε άλλους εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνία ο ΣΕΑΒ στη σχετική ιστοσελίδα.

πρόγραμμα συμμετοχήςOpen Library for Humanities logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε σε καθεστώς ΑΠ, χωρίς χρέωση, σε όλα τα περιοδικά της Open Library of Humanities, εφόσον ανήκετε σε ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ. Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ εδώ.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

πλήρης απαλλαγήπρόγραμμα συμμετοχήςOxford University Press logo

Προς το παρόν από τον εκδότη παρέχονται δύο επιλογές:

 1. Μπορείτε να δημοσιεύσετε δωρεάν στο περιοδικό Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Progress of Theoretical and Experimental Physics (PTEP) που συμμετέχει στο πρόγραμμα SCOAP3, εφόσον ανήκετε σε ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ.
 2. Μπορείτε να δημοσιεύσετε σε ΑΠ σε περιοδικό του Oxford University Press, χωρίς καμία χρέωση για εσάς, μέσω του προγράμματος απαλλαγής από το κόστος δημοσίευσης του ΣΕΑΒ, για περιορισμένο αριθμό δημοσιεύσεων. Μπορείτε να δημοσιεύσετε κάθε τύπο άρθρου, σε όλα τα υβριδικά περιοδικά.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

Τι πρέπει να γνωρίζω;
(α) Είμαι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author);
(β) Ανήκω σε ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ; Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.
(γ) Αν ισχύουν τα παραπάνω, υποβάλλω την εργασία μου προς δημοσίευση με την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την υποβολή επιλέγω ή/και δηλώνω είτε το ίδρυμά μου (affiliation), π.χ. University of Patras, National Observatory of Athens είτε τον ΣΕΑΒ ως consortium, δηλ. HEAL-Link.

μη διαθέσιμες επιλογέςProject MUSE logo

Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία με τον εκδότη για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ που να υποστηρίζεται μερικώς ή να καλύπτεται πλήρως από τον ΣΕΑΒ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε άλλους εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνία ο ΣΕΑΒ στη σχετική ιστοσελίδα.

πλήρης απαλλαγήRoyal Society of Chemisty logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε σε ΑΠ σε περιοδικό της Royal Society of Chemistry, χωρίς καμία χρέωση για εσάς, μέσω του προγράμματος απαλλαγής από το κόστος δημοσίευσης του ΣΕΑΒ, για περιορισμένο αριθμό δημοσιεύσεων. Μπορείτε να δημοσιεύσετε κάθε τύπο άρθρου, σε όλα τα υβριδικά περιοδικά.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

Τι πρέπει να γνωρίζω;
(α) Είμαι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author);
(β) Ανήκω σε ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ; Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.
(γ) Αν ισχύουν τα παραπάνω, υποβάλλω την εργασία μου προς δημοσίευση με την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την υποβολή επιλέγω ή/και δηλώνω είτε το ίδρυμά μου (affiliation), π.χ. University of Patras, National Observatory of Athens είτε τον ΣΕΑΒ ως consortium, δηλ. HEAL-Link.

μη διαθέσιμες επιλογέςSAGE logo

Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία με τον εκδότη για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ που να υποστηρίζεται μερικώς ή να καλύπτεται πλήρως από τον ΣΕΑΒ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε άλλους εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνία ο ΣΕΑΒ στη σχετική ιστοσελίδα.

πρόγραμμα συμμετοχήςSpringer logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε δωρεάν στα περιοδικά Φυσικής Υψηλών Ενεργειών The European Physical Journal C (EPJC) και The Journal of High Energy Physics (JHEP) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SCOAP3, εφόσον ανήκετε σε ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ. Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

μη διαθέσιμες επιλογέςTaylor and Francis logo

Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία με τον εκδότη για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ που να υποστηρίζεται μερικώς ή να καλύπτεται πλήρως από τον ΣΕΑΒ. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε άλλους εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνία ο ΣΕΑΒ στη σχετική ιστοσελίδα.

πρόγραμμα εκπτωσηςWiley logo

Μπορείτε να δημοσιεύσετε με έκπτωση 10% σε όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά του εκδότη, εργασίας-άρθρα κάθε τύπου.

Επιλέξιμα περιοδικά
Βρείτε όλα τα επιλέξιμα περιοδικά για το 2021 εδώ.

Τι πρέπει να γνωρίζω;
(α) Είμαι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author);
(β) Ανήκω σε ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ; Αναλυτικά η λίστα με τα μέλη του ΣΕΑΒ μπορεί να βρεθεί εδώ.
(γ) Αν ισχύουν τα παραπάνω, υποβάλλω την εργασία μου προς δημοσίευση με την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την υποβολή επιλέγω ή/και δηλώνω είτε το ίδρυμά μου (affiliation), π.χ. University of Patras, National Observatory of Athens είτε τον ΣΕΑΒ ως consortium, δηλ. HEAL-Link.

Επιλογές ανά επιστημονικό κλάδο

Ανθρωπιστικών ΕπιστημώνΚοινωνικών ΕπιστημώνΕπιστημών ΥγείαςΘετικών ΕπιστημώνΠεριβαλλοντικών ΕπιστημώνΟικονομικών Επιστημών και Επιστημών της ΔιοίκησηςΤεχνολογίας και Μηχανικής
 1. Σε περιοδικά του Cambridge University Press με πλήρη απαλλαγή.
 2. Σε περιοδικά του Elsevier με έκπτωση.
 3. Σε περιοδικά της Emerald με έκπτωση.
 4. Σε περιοδικά της Open Library of Humanities με πλήρη απαλλαγή.
 5. Σε περιοδικά του Oxford University Press με πλήρη απαλλαγή.
 6. Σε περιοδικά του Wiley με έκπτωση.
 1. Σε περιοδικά του Cambridge University Press με πλήρη απαλλαγή.
 2. Σε περιοδικά του Elsevier με έκπτωση.
 3. Σε περιοδικά της Emerald με έκπτωση.
 4. Σε περιοδικά της Open Library of Humanities με πλήρη απαλλαγή
 5. Σε περιοδικά του Oxford University Press με πλήρη απαλλαγή
 6. Σε περιοδικά του Wiley με έκπτωση
 1. Σε περιοδικά του Cambridge University Press με πλήρη απαλλαγή.
 2. Σε περιοδικά του Elsevier με έκπτωση.
 3. Σε περιοδικά της Emerald με έκπτωση.
 4. Σε περιοδικά του Oxford University Press με πλήρη απαλλαγή.
 5. Σε περιοδικά της Royal Society of Chemistry με πλήρη απαλλαγή.
 6. Σε περιοδικά του Wiley με έκπτωση.
 1. Σε περιοδικά του Cambridge University Press με πλήρη απαλλαγή.
 2. Σε περιοδικά του Elsevier με έκπτωση και για τα περιοδικά Nuclear Physics B και Physics Letters B χωρίς κόστος για τον/την συγγραφέα, μέσω του προγράμματος SCOAP3.
 3. Σε περιοδικά της Emerald με έκπτωση.
 4. Σε περιοδικά του Oxford University Press με πλήρη απαλλαγή.
 5. Σε περιοδικά της Royal Society of Chemistry με πλήρη απαλλαγή.
 6. Σε περιοδικά της American Physical Society (APS) χωρίς κόστος για τον/την συγγραφέα, μέσω του προγράμματος SCOAP3.
 7. Σε περιοδικά της Hindawi χωρίς κόστος για τον/την συγγραφέα, μέσω του προγράμματος SCOAP3.
 8. Σε περιοδικά του Institute of Physics (IOP) χωρίς κόστος για τον/την συγγραφέα, μέσω του προγράμματος SCOAP3.
 9. Σε περιοδικά του Jagiellonian University χωρίς κόστος για τον/την συγγραφέα, μέσω του προγράμματος SCOAP3.
 10. Σε περιοδικά του Springer Nature χωρίς κόστος για τον/την συγγραφέα, μέσω του προγράμματος SCOAP3.
 11. Σε περιοδικά του Wiley με έκπτωση.
 1. Σε περιοδικά του Cambridge University Press με πλήρη απαλλαγή.
 2. Σε περιοδικά του Elsevier με έκπτωση.
 3. Σε περιοδικά της Emerald με έκπτωση.
 4. Σε περιοδικά του Oxford University Press με πλήρη απαλλαγή.
 5. Σε περιοδικά της Royal Society of Chemistry με πλήρη απαλλαγή.
 6. Σε περιοδικά του Wiley με έκπτωση.
 1. Σε περιοδικά του Cambridge University Press με πλήρη απαλλαγή.
 2. Σε περιοδικά του Elsevier με έκπτωση.
 3. Σε περιοδικά της Emerald με έκπτωση.
 4. Σε περιοδικά του Oxford University Press με πλήρη απαλλαγή.
 5. Σε περιοδικά του Wiley με έκπτωση.
 1. Σε περιοδικά του Cambridge University Press με πλήρη απαλλαγή.
 2. Σε περιοδικά του Elsevier με έκπτωση.
 3. Σε περιοδικά της Emerald με έκπτωση.
 4. Σε περιοδικά της IEEE με έκπτωση.
 5. Σε περιοδικά του Oxford University Press με πλήρη απαλλαγή.
 6. Σε περιοδικά της Royal Society of Chemistry με πλήρη απαλλαγή.
 7. Σε περιοδικά του Wiley με έκπτωση.