Μάθετε πως ο ΣΕΑΒ υποστηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση.

Μάθετε τι προσφέρει ο ΣΕΑΒ για τη διαχείριση των Ανοικτών Δεδομένων.

Μάθετε τις εξελίξεις για την Ανοικτή Επιστήμη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

0

ΕΚΔΟΤΕΣ

0

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

0

Βρείτε ένα από τα περιοδικά που υποστηρίζει ο ΣΕΑΒ στο ευρετηριό μας.