Βίντεο


Σημειώνεται ότι έως το τέλος Μαρτίου η συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Wiley βρίσκεται σε αναστολή.

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ (έκδοση Φεβρουαρίου 2023). Σημειώνεται ότι έως το τέλος Μαρτίου η συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Wiley βρίσκεται σε αναστολή.

Web banners

Εκτυπώσιμα αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό

Διάφορα