Οι δράσεις Επιστημονικής Επικοινώνησης συντονίζονται από το Παράρτημα του ΣΕΑΒ στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την ονομασία “Μονάδα Επιστημονική Επικοινώνησης”. Το Παράρτημα, το οποίο συνεργάζεται με όλες τις άλλες δομές του Συνδέσμου, ιδρύθηκε με την Προγραμματική Συμφωνία 2020 και έχει τον στόχο να υποστηρίζει τις ανάγκες επιστημονικής επικοινώνησης (scholarly communication) των μελών των Ιδρυμάτων του ΣΕΑΒ. Ειδικότεροι στόχοι του είναι:

  • η ενημέρωση της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω κάθε πρόσφορου μέσου και η γνωμοδότηση για θέματα που προωθούν ουσιαστικά την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφόρηση και την Ανοικτή Επιστήμη,
  • η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας στα θέματα ενδεδειγμένων και καλών πρακτικών επιστημονικής δημοσίευσης, ομότιμης κρίσης, διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων και αποτίμησης έρευνας,
  • η προώθηση όλων των επωφελών μέτρων -τεχνικής, νομικής ή πολιτικής φύσης-για τη διάθεση ερευνητικού υλικού υπό το καθεστώς FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) και
  • η εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε σχετικές διεθνείς συνέργειες και σε σχετικά αναπτυξιακά έργα.

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Για θέματα Ανοικτής Πρόσβασης μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση scholarly [at] heal-link.gr και τηλεφωνικά στο 2610 96 96 25.

Για θέματα Ανοικτών Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hardmin [at] heal-link.gr και τηλεφωνικά στο 2610 96 96 17.

Για τον δικτυακό τόπο

Συντήρηση από τον Ζήση Σημαιοφορίδη, ΑΠΘ/ΣΕΑΒ. Περιεχόμενο από Μαρία Φραντζή και Αθανασία Σαλαμούρα. Διάφορες φωτογραφίες από Unsplash.com. Εικονίδια αρχικής οθόνης από Flaticon.