Σε ένα σύγχρονο σύστημα επιστημονικής επικοινώνησης απαιτούνται μηχανισμοί για να καταστούν οι πάσης φύσεως πόροι άμεσα ευρέσιμοι και ταυτοποιήσιμοι. Τα μόνιμα αναγνωριστικά λοιπόν κρίνονται πολύ σημαντικά σε ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά ανταγωνιστικών μεταξύ τους υπηρεσιών και απαιτεί παράλληλα μονιμότητα και ακρίβεια.

Αναγνωριστικό φυσικού προσώπου ORCID (ORCID iD)

Λογότυπο ORCIDΟι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν τον ακαδημαϊκό τους αντίκτυπο και όνομα. Η διαχείριση μια ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι σημαντική γιατί καθιστά την ειδημοσύνη κάποιου ευρέσιμη, του επιτρέπει να μοιράζεται την έρευνά του με το ευρύ κοινό και να επικοινωνεί με άλλους ακαδημαϊκούς για συνεργασίες και έργα. Εντούτοις, στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα ένα πληροφοριακό σύστημα ερευνητικής δραστηριότητας (CRIS) ή έστω κάτι αντίστοιχο, όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί η ταυτότητα ενός ακαδημαϊκού ή/και ερευνητή.

Εναλλακτικά του ονόματος, το οποίο μπορεί να είναι το ίδιο ή παρόμοιο με κάποιο άλλο, ένας ακαδημαϊκός ή/και ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο θα αναφέρεται στον ίδιο όπου και αν εργάζεται, βρίσκεται ή δημοσιεύει.

Οι Έλληνες ερευνητές των μελών του ΣΕΑΒ μπορούν να αποκτήσουν ελεύθερα ένα αναγνωριστικό ORCID (ORCID iD), το οποίο τους διακρίνει από άλλους ερευνητές (πχ. με ίδιο όνομα), τους επιτρέπει να διαχειρίζονται τις εγγραφές των δημοσιεύσεων τους και να αναζητούν άλλους ερευνητές. Συστήνεται να δηλώνεται η ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη δημιουργία του αναγνωριστικού (π.χ. email τύπου @upatras.gr, @uoc.gr κ.ο.κ.). Όσοι έχουν δημιουργήσει με διαφορετική διεύθυνση (π.χ. GMail ή ιδρυματική άλλου ιδρύματος/φορέα), συστήνεται να προσθέσουν στην εγγραφή τους την ιδρυματική διεύθυνση του φορέα/ιδρύματος, που αποτελεί την κύρια απασχόληση/εργασία τους, και να τη δηλώσουν ως πρωταρχική (primary).

Η σημασία και, κυρίως, η ανάγκη δημιουργίας και χρήσης του αναγνωριστικού ORCID στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας, αποτυπώνεται συνοπτικά παρακάτω:

  • Ως ερευνητής μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν το αναγνωριστικό ORCID (ORCID iD), το οποίο σας διακρίνει από άλλους ερευνητές με το ίδιο όνομα και σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο το όνομά σας χρησιμοποιείται στην βιβλιογραφία, βελτιώνοντας τόσο τη δική σας αναγνώριση και ανιχνευσιμότητα  όσο και των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων και εργασιών.
  • Μπορείτε να συγκεντρώνετε πολλαπλά iDs που δίνονται από διαφορετικές υπηρεσίες (ενδεικτικά Scopus ID, Researcher ID κ.α.) κάτω από ένα μόνο αναγνωριστικό, το ORCID i
  • Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, καθώς διαθέτει διεθνές πεδίο εφαρμογής.
  • Μπορείτε να ταυτοποιείστε από πληθώρα συναφών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα συστήματα υποβολής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ομότιμης κρίσης.
  • Μπορείτε να υποβάλλετε ευκολότερα προτάσεις χρηματοδότησης, καθώς πολλοί φορείς στο εξωτερικό, όπως το Wellcome Trust, θέτουν ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη αναγνωριστικού ORCID προκειμένου να χορηγήσουν υποτροφίες ή/και επιδοτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ORCID μπορείτε να μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του ΣΕΑΒ https://orcid.heal-link.gr. Για να αποκτήσετε αναγνωριστικό ORCID μπορείτε να μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του ORCID.

Αναγνωριστικά πόρων

Τα μόνιμα αναγνωριστικά DOI παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υποδομές Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων», ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία DataCite για την παροχή μοναδικών αναγνωριστικών (DOIs), στα μέλη του, τόσο τα τακτικά, όσο και τα συνεργαζόμενα. Η DataCite είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει persistent identifiers (Digital Object Identifiers – DOIs) για ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές δημοσιεύσεις. Σκοπός της δημιουργίας μόνιμων αναγνωριστικών είναι ο μονοσήμαντος προσδιορισμός κάθε προϊόντος έρευνας (ερευνητικά δεδομένα, δημοσιεύσεις, κ.ά.). Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον αριθμό των DOIs που έχουν αξιοποιηθεί από τα ελληνικά ιδρύματα ανά έτος.