Μπορεί να επιτευχθεί υιοθετώντας τις ακόλουθες πρακτικές:

  1. Φροντίστε να δείχνετε το έργο σας και να γίνεται αναφορά σε αυτό (cited).
  2. Προωθήστε το έργο σας και γίνετε κοινωνικός.
  3. Αναπτύξτε ρουτίνες εργασίας και πρακτικές[1].

Επίδειξη του έργου σας και αναφορά σε αυτό

Δημοσίευση προδημοσιεύσεων (preprints) και μεταδημοσιεύσεων (postprint) σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης: τα ιδρυματικά και θεματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης επιτρέπουν την αυτοαρχειοθέτηση αντίγραφου της εργασίας/-ων, το οποίο είναι ελεύθερα προσβάσιμο. Συνήθως αυτά τα αποθετήρια ευρετηριάζονται από τη μηχανή αναζήτησης της Google με αποτέλεσμα να είναι εύκολα ευρέσιμες οι εργασίες. Για την επιλογή ενός ευρετηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στη λίστα αποθετηρίων στο Directory of Open Access Repositories (DOAR).

Δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης: αυτό σημαίνει ότι όταν δημοσιεύεται ένα άρθρο σε περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το άρθρο είναι σε ηλεκτρονική μορφή και όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτό χωρίς κάποιο κόστος. Η αξία της δημοσίευσης σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος φραγμός μεταξύ των αναγνωστών και της δημοσίευσης σας, καθιστώντας εύκολη τη διαδικασία του εντοπισμού, της χρήσης, της αναφοράς και της προαγωγής της γνώσης και των ιδεών. Με αυτό τον τρόπο η ανοικτή πρόσβαση διευκολύνει την επικοινωνία της ακαδημαϊκής σας γνώσης με τον κόσμο και τη διαμόρφωση του αντικτύπου σας. Επιπλέον, η δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης είναι συχνά προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης για όλα τα ερευνητικά αποτελέσματα: εκτός από ένα άρθρο, ένα κεφάλαιο ή μια μονογραφία, μπορεί να δημοσιεύσετε ερευνητικά δεδομένα, κώδικα, λογισμικό, παρουσιάσεις και άλλο συνοδευτικό υλικό σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι πιθανό οι χρηματοδότες να το απαιτούν. Ο διαμοιρασμός αυτών των ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν προάγει μόνο τη γνώση και την επιστήμη αλλά βοηθάει να αυξηθεί ο αντίκτυπός σας και τα ποσοστά αναφορών των εργασιών σας.

Δημοσίευση πάνω στο ίδιο θέμα: εάν έχετε γράψει ένα άρθρο σε  επιστημονικό περιοδικό, μπορείτε να το διαδώσετε γράφοντας για αυτό σε ένα ιστολόγιο ή σε ένα περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, προσελκύοντας περισσότερους αναγνώστες που μπορεί να ενδιαφέρονται για το αντικείμενό σας.

Χρήση μόνιμων αναγνωριστικών: η χρήση μόνιμων αναγνωριστικών φυσικού προσώπου και τεκμηρίου είναι σημαντική για τη διάκριση τόσο εσάς ως προσώπου όσο και της εργασίας/ων σας από άλλους ερευνητές και εργασίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αναγνωριστικό ORCID για το πρόσωπό σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Ερευνητική ταυτότητα. Όσον αφορά την εργασία/ες υπάρχει το αναγνωριστικό DOI (Digital Object Identifier). Πρόκειται για αναγνωριστικό, το οποίο αναγνωρίζει μοναδικά ψηφιακά αντικείμενα όπως επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια, σύνολα δεδομένων. Τα μεταδεδομένα του ψηφιακού αντικειμένου αποθηκεύονται μαζί με το DOI, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν ένα URL όπου μπορεί να βρεθεί το αντικείμενο. Η αξία του DOI ως αναγνωριστικού βρίσκεται στο γεγονός ότι το αναγνωριστικό παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια ζωής του ψηφιακού αντικειμένου ακόμα κι αν αργότερα αλλάξει το συγκεκριμένο URL, όπου φιλοξενείτο το άρθρο σας. Επομένως, χρησιμοποιώντας το DOI σε ένα ηλεκτρονικό τεκμήριο παρέχετε έναν πιο σταθερό σύνδεσμο από ότι αν χρησιμοποιούσατε μόνο το URL. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση και την απόδοση DOI σε εργασία σας, αν επικοινωνήσετε με το Γραφείο του ΣΕΑΒ ή με τη βιβλιοθήκη του οικείου ιδρύματος/φορέας σας[2].

Προώθηση του έργου σας και κοινωνική δικτύωση

Ακόμα κι αν φαίνεται σε κάποιους ότι επαινείτε το πρόσωπό σας και το έργο σας, είναι σημαντικό να μιλάτε για θέματα που σας ενδιαφέρουν και για την έρευνά σας. Θα είναι χρήσιμο για εσάς να συμμετέχετε και να συνεργάζεστε στην προώθηση και συζήτηση του έργου σας μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγιων, προσωπικών δικτύων κ.α[3].

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης

Πιθανόν ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσετε τον αντίκτυπό σας είναι να αναπτύξετε ένα σχέδιο που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους στόχους σας. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εστιάζει σε μεθόδους που θα καθιστούν το έργο σας ορατό, προσβάσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο.

Το σχέδιό σας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • δημιουργία και διατήρηση ενός προφίλ (profile)
  • χρήση μόνιμων αναγνωριστικών για διάκριση/διασύνδεση, όπως ORCID, DOI
  • δημοσίευση σε χρυσά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης ή αναζήτηση άλλων επιλογών ανοικτής πρόσβασης
  • χρήση αδειών Creative Commons για επαναχρησιμοποίηση της εργασίας σας
  • ανάρτηση προδημοσιεύσεων ή μεταδημοσιεύσεων σε αποθετήρια
  • συναναστροφή με άλλους ερευνητές
  • δέσμευση όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης[4].

[1] “Research impact. Publishing”. Scholarly Communication Services. Berkeley Library. University of California. Διεύθυνση ανάκτησης: https://www.lib.berkeley.edu/scholarly-communication/publishing/research-impact. Ημερομηνία ανάκτησης: 17/06/2020.

[2] “Research impact. Publishing”. Scholarly Communication Services. Berkeley Library. University of California. Διεύθυνση ανάκτησης: https://www.lib.berkeley.edu/scholarly-communication/publishing/research-impact. Ημερομηνία ανάκτησης: 17/06/2020.

[3] “Research impact. Publishing”. Scholarly Communication Services. Berkeley Library. University of California. Διεύθυνση ανάκτησης: https://www.lib.berkeley.edu/scholarly-communication/publishing/research-impact. Ημερομηνία ανάκτησης: 17/06/2020.

[4] “Research impact. Publishing”. Scholarly Communication Services. Berkeley Library. University of California. Διεύθυνση ανάκτησης: https://www.lib.berkeley.edu/scholarly-communication/publishing/research-impact. Ημερομηνία ανάκτησης: 17/06/2020.