Σημείωση: οι γεωχωρικοί δείκτες δεν εμφανίζονται σε ενσωματωμένες αναφορές. Μπορείτε να δείτε την αναφορά αυτή και στο περιβάλλον του DataStudio.