Η αναφορά παρουσιάζει δεδομένα για την τριετία 2019-2021. Συγκεντρώνει τα στοιχεία των τριών αναφορών που έχουν ήδη δημοσιευθεί τα προηγούμενα έτη και εξετάζει την πρόοδο και την απόδοση των προγραμμάτων του ΣΕΑΒ που περιλαμβάνουν το στοιχείο της Ανοικτής Πρόσβασης την τριετία συμφωνιών που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.