Δεξιότητες Ανοικτής ΕπιστήμηςΤο 2019, η Ομάδα Εργασίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων Προσωπικού Βιβλιοθηκών και Ερευνητών του LIBER ξεκίνησε ένα έργο για τον καθορισμό των απαιτούμενων δεξιοτήτων Ανοικτής Επιστήμης και την ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική LIBER 2018-2022. Μετά από αρκετούς μήνες εργασίας δημιουργήθηκε αυτή η απεικόνιση των εν λόγω δεξιοτήτων, η οποία προσδιορίζει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την επαρκή πρακτική εφαρμογή της ΑΕ. Η απεικόνιση αυτή έχει μεταφραστεί από την Αργυρώ Φραντζή και τη Βασιλική Στρακαντούνα από το ΕΚΠΑ και πλαισιώνει τις υπάρχουσες εκδόσεις στα αγγλικά και τα γαλλικά.

Η ανακοίνωση για αυτή την πολύτιμη συμβολή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του LIBER, ενώ το αρχείο μπορείτε να το βρείτε στο Zenodo.