Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα: αντιλήψεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα

Η έρευνα για τις αντιλήψεις των ερευνητών και ερευνητριών στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση είναι μια πρωτοβουλία της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης (EESC, Επιστημονική Επικοινώνηση / Scholarly Communication) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), τόσο για την χαρτογράφηση αυτών όσο και για να μπορέσει ο Σύνδεσμος να προσαρμόσει αντιστοίχως τις αποφάσεις και επιλογές του.

Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα

Διαθέτει δύο σκέλη, το ποσοτικό που πραγματοποιήθηκε με τη συλλογή ερωτηματολογίων και το ποιοτικό που πραγματοποιήθηκε με τη λήψη σύντομων συνεντεύξεων. Η αναφορά συνοψίζει τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων, με βάση κάποια χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Εστιάζει, κυρίως, στις διαφορές και τις ομοιότητες των επιστημονικών πεδίων ή των χαρακτηριστικών της ηλικίας και της εμπειρίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να εξερευνηθούν μέσω της διαδικτυακής προβολής τους στην ιστοσελίδα https://scholarly.heal-link.gr/openaccessperceptions. Τα κυρίοτερα ευρυματά της μπορούν επίσης να βρεθούν σε εκτυπώσιμη μορφή στη διεύθυνση https://zenodo.org/record/5885286.

Η αναφορά καταλήγει σε συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση των όρων συμμετοχής των Ελλήνων ερευνητών σε προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης και την αύξηση του αντικτύπου της ερευνάς τους.

EOSC Future: πρόσκληση σε ερευνητές για συμμετοχή σε δράσεις του EOSC

Tο EOSC Future προσκαλεί ερευνητές/τριες και ενδιαφερόμενους/ες από όλα τα επιστημονικά πεδία να λάβουν μέρος στην κοινότητα χρηστών (EOSC Future User Group) που αναπτύσσει προκειμένου να υποστηρίξει τον συμμετοχικό σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud – EOSC). Tο EOSC Future είναι ένα έργο που υπηρετεί άμεσα τις ανάγκες υλοποίησης του EOSC, εστιάζοντας κυρίως στην πρακτική εφαρμογή των αρχών της “ανοικτότητας” και των FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, το έργο επιδιώκει να σχεδιάσει ένα περιβάλλον στο οποίο τα σύνολα δεδομένων της έρευνας και άλλα ερευνητικά αποτελέσματα διαλειτουργούν μεταξύ τους για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Η κοινότητα χρηστών που θα δημιουργηθεί, θα συμβάλλει στην σχεδίαση και επικύρωση μελλοντικών υπηρεσιών και προϊόντων του EOSC που εξυπηρετούν τις παραπάνω απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να ενημερωθείτε σχετικά με τα κριτήρια καταλληλότητας και να υποβάλλετε την αίτησή σας, μεταφερθείτε εδώ.

Σχετικά με το EOSC: Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας υποδομής που παρέχει στους ερευνητές υπηρεσίες που προωθούν πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης. Η προβλεπόμενη υποδομή δημιουργείται με τη συγκέντρωση υπηρεσιών από διάφορους παρόχους ακολουθώντας μια προσέγγιση “συστήματος συστημάτων.”

Εκδήλωση για τους νέους ερευνητές “Research Interactions 2021”

Ο εκδοτικός οίκος Wiley σας προσκαλεί στην εκδήλωση “Research Interactions 2021”, η οποία αφορά τους νέους ερευνητές και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιουνίου, από τις 15:00 έως 19:00 (ώρα Ελλάδος), και τις δύο μέρες.

Στην εκδήλωση θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις αλλαγές που διεξάγονται στον χώρο της ακαδημαϊκής δημοσίευσης, όπως οι επιπτώσεις του COVID-19 στην επιστημονική επικοινώνηση και την σταδιοδρομία των ερευνητών/-τριων, τις αλλαγές στην δομή της επιστημονικής επικοινώνησης, κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που θα συζητηθούν, τους στόχους της εκδήλωσης και πληροφορίες για τη δήλωση συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα.

Η ενδεικτική θεματολογία της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

  • Με την χρήση ποιων τεχνολογικών θα μπορούσαν να αλλάξουν οι συνήθειες μας ως προς την αναζήτηση και διάδοση της γνώσης;
  • Μέσω ποιων πολιτικών και μεθόδων μπορεί να γίνει πιο δίκαιη και ταχύτερη η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων;
  • Πώς θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή οι ερευνητές/-τριες μεταξύ τους και να συνεργαστούν αποτελεσματικά;
  • Πως μπορούν να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και οι ανισότητες που εμποδίζουν την ύπαρξη διαφορετικότητας και την εξέλιξη στην έρευνα;
  • Πως πρέπει να ανταποκριθούμε στην δυσπιστία και την άρνηση των ανθρώπων ως προς τα επιστημονικά ευρήματα;