Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ προσφέρει, μέσω του Coursera, το διαδικτυακό μάθημα “Try RRI! A guide for Responsible Research and Innovation,” για την εκπαίδευση ως προς τις πρακτικές Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (Responsible Research and Innovation / RRI). Κατά την διάρκεια του MOOC θα παρουσιαστούν διάφορα εργαλεία τα οποία βοηθούν την προσεκτική δομή της έρευνας ως προς τις έννοιες των RRI, καθώς επίσης και παραδείγματα από τις πιλοτικές περιπτώσεις του προγράμματος NewHoRRIzon, με τις εφαρμογές των RRI σε διάφορες επιστήμες.

Το μάθημα θα έχει διάρκεια τρεις εβδομάδες (περίπου 7 ώρες) στο σύνολο, και θα είναι διαθέσιμο από τον Ιανουάριου του 2021.