Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την δημιουργία της υπηρεσίας Scholarly Communication Technology Catalogue (SComCat), ενός καταλόγου που περιέχει τις ανοικτές τεχνολογίες της Επιστημονικής Επικοινώνησης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αυτών. Οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να είναι εργαλεία, πλατφόρμες και πρότυπα, τα οποίο μπορούν να υιοθετηθούν τοπικά για την υποστήριξη μιας ή περισσότερων λειτουργιών του κύκλου ζωής της Επιστημονικής Επικοινώνησης.

Η υπηρεσία SComCat σκοπεύει στην εξυπηρέτηση των πιθανών χρηστών ως προς την λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την επιλογή των τεχνολογιών που πρόκειται να υιοθετήσουν. Για κάθε τεχνολογία παρέχεται μια επισκόπηση της λειτουργικότητας της, του οργανωτικού της μοντέλου, των εξαρτήσεων (dependencies), της χρήσης των προτύπων και του βαθμού υιοθέτησης της, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον χρήστη να αντιπαραβάλει και να συγκρίνει εύκολα τα διάφορα εργαλεία και τις υπηρεσίες της ανοικτής επικοινώνησης.

Πρόκειται για ένα ανοικτό λογισμικό από τους AntleafConfederation of Open Access Repositories (COAR) και Next Generation Library Publishing και διατίθεται υπό την άδεια CCBY 4.0. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το Educopia blog.