Σεμινάρια εκδοτών επιστημονικών περιοδικών του HEAL-Link για τη διαδικασία δημοσίευσης

Στο πλαίσιο των συμφωνιών ανοικτής πρόσβασης που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με διεθνείς επιστημονικούς εκδότες πρόκειται να διεξαχθούν τους προσεχείς μήνες σεμινάρια που αφορούν στη διαδικασία δημοσίευσης στους εν λόγω εκδότες. Τα σεμινάρια αυτά θα είναι στοχευμένα για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά, θα είναι δε ιδιαιτέρως χρήσιμα για όσα μέλη του ΣΕΑΒ προτίθενται να υποβάλλουν εργασίες προς δημοσίευση στα περιοδικά των συγκεκριμένων εκδοτών. Για τον Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα σεμινάρια:

Α. IEEE Authorship Session – How to Get Published Under the HEAL-Link Open Access Agreement with IEEE
23 Μαρτίου 2023, 14:00 μ.μ.
Ιστοσελίδα εγγραφής: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/pwfpw010hl1h0g/

Β. An introduction to F1000
28 Μαρτίου 2023, 12.00 μ.μ.
Ιστοσελίδα εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/5436268492048888922

Ανοικτές δημοσιεύσεις χωρίς χρεώσεις στα περιοδικά του IWA Publishing

Ο εκδοτικός οίκος IWA Publishing διαθέτει δέκα από τα δεκαπέντε περιοδικά του διαθέσιμα μέσω του μοντέλου Subscribe to Open (S2O), καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τα περιοδικά ανοικτά χωρίς κόστος δημοσίευσης (APCs) για τους συγγραφείς. Οποιοσδήποτε συγγραφέας μπορεί να δημοσιεύσει το άρθρο του σε καθεστώς ΑΠ σε κάποιο από τα S2O περιοδικά χωρίς να επιβαρυνθεί με τη χρέωση της δημοσίευσης (APC).

Τα περιοδικά αυτά επικεντρώνονται σε έρευνα που αφορά ή/και σχετίζεται με το νερό και έχει θετικό αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο καθώς βοηθά να βελτιωθούν υπηρεσίες σχετιζόμενες με το νερό, στις οποίες στηρίζεται η οικονομική ανάπτυξη και η ζωή γενικότερα. Τα άρθρα στα περιοδικά αυτά (S2O) είναι ανοικτά και σημειώθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των μεταφορτώσεων (downloads) και των αναφορών (citations) που δέχτηκαν κατά το 2022.

Έναρξη λειτουργίας της πύλης Ανοικτής Πρόσβασης HEAL1000

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με τον εκδότη Ανοικτής Έρευνας F1000, εγκαινιάζει την πύλη HEAL1000, μια πλατφόρμα δημοσίευσης Ανοικτής Έρευνας για όλους τους ερευνητές που έχουν σχέση με τα 43 ιδρύματα-μέλη του.

Η πύλη HEAL1000 φιλοξενείται στην αναγνωρισμένη πλατφόρμα Ανοικτής Έρευνας της F1000, την F1000Research. Εξασφαλίζει σε όλους τους συγγραφείς που σχετίζονται με τον ΣΕΑΒ τη γρήγορη δημοσίευση διαφόρων ερευνητικών αποτελεσμάτων, επιταχύνοντας έτσι τη διάδοση της γνώσης και τις νέες ανακαλύψεις. Ο ΣΕΑΒ προχωρεί στην υιοθέτηση αυτού του καινοτόμου μοντέλου δημοσίευσης ακολουθώντας το παράδειγμα διακεκριμένων υποστηρικτών της Ανοικτής Έρευνας όπως το ίδρυμα Bill & Melinda Gates, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ίδρυμα Wellcome.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημοσίευσης (ή αλλιώς “πύλη” όπως ονομάζεται στην F1000Research) αναγνωρίζει την αξία της ποικιλομορφίας των άρθρων, από brief reports μέχρι systematic reviews και από registered reports μέχρι software articles, παρέχοντας στους ερευνητές των ιδρυμάτων-μελών του ΣΕΑΒ τη δυνατότητα δημοσίευσης σε όλα τα στάδια της έρευνας. Η πύλη HEAL1000 υιοθετεί την πολιτική για Ανοικτά Δεδομένα της F1000 και τη διαδικασία Ανοικτής Ομότιμης Κρίσης αμέσως μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου, προωθώντας την αναπαραγωγή, τη διαφάνεια και τις συνεργατικές πρακτικές. Ως μέρος της F1000Research, όλες οι εργασίες που έχουν περάσει από ομότιμη κρίση, ευρετηριάζονται στις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων, όπως Scopus, DOAJ και PubMed.

Η HEAL1000 είναι μια διεπιστημονική πύλη στην αγγλική γλώσσα που δέχεται έρευνα πάνω σε τομείς μηχανικής, οικονομικών, ανθρωπιστικών επιστημών, υγείας κ.ά. Αφού δημοσιευτεί, όλο το περιεχόμενο και τα άρθρα της πύλης HEAL1000 διατίθεται δωρεάν σε όλους – ερευνητές, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους.

Η δημιουργίας της HEALF1000 είναι το αποτέλεσμα μιας σημαντικής και συνεργατικής προσπάθειας των 43 ιδρυμάτων-μελών του ΣΕΑΒ. Σηματοδοτεί την πρώτη εκδοτική συνεργασία της F1000 με τον ΣΕΑΒ, επεκτείνοντας την υπάρχουσα συνεργασία με την Taylor & Francis, μέσω της οποίας τα μέλη του ΣΕΑΒ έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιοδικών στο πλαίσιο της τρέχουσας τριετούς συμφωνίας. Αυτή η πύλη αναδεικνύει τη δέσμευση του ΣΕΑΒ να ανατρέψει τους περιορισμούς του τρέχοντος συστήματος και να προσφέρει στους ερευνητές του τα απαραίτητα εργαλεία για να μοιραστούν και να επεκτείνουν τη γνώση. Ο ΣΕΑΒ θα καλύψει το κόστος δημοσίευσης για τους επιλέξιμους συγγραφείς.

Ο καθηγητής Μαυροειδής Αγγελακέρης, Πρόεδρος του ΣΕΑB, ανέφερε:

“Στο πλαίσιο στήριξης της Ανοικτής Επιστήμης, ο ΣΕΑΒ εγκαινιάζει την πύλη HEAL1000 για όλους τους ερευνητές που έχουν σχέση με τα μέλη του παρέχοντας τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η έρευνα που δημοσιεύεται στη HEAL1000 θα είναι δημόσια διαθέσιμη για ανάγνωση, μεταφόρτωση και επανάχρηση υιοθετώντας την πολιτική για Ανοικτά Δεδομένα και τη διαδικασία Ανοικτής Ομότιμης Κρίσης, διαχειρίσιμη από τον συγγραφέα.”

Με τη σειρά της, η Rebecca Lawrence, Managing Director της F1000, δήλωσε:

“Η HEAL1000 αποτελεί παράδειγμα των δυνατοτήτων της Ανοικτής Έρευνας να στηρίξει διασυνοριακές συνεργασίες και να παρέχει σε ερευνητές από διάφορους κλάδους περισσότερες ευκαιρίες να μοιραστούν την δουλειά τους γρήγορα, να χτίσουν πάνω σε υπάρχοντα ευρήματα και να ενισχύσουν τον αντίκτυπο. Η F1000 είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργάζεται με τον ΣΕΑΒ για να προωθήσει την εμβέλεια των δημοσιεύσεων και της καινοτομίας της Ανοικτής Έρευνας στην περιοχή.”

Όλοι οι επιλέξιμοι ερευνητές μπορούν να υποβάλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στη HEAL1000.

Υπογραφή συμφωνίας μετασχηματισμού με τον εκδότη Wiley

Ο Wiley, ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες στον κόσμο και πρωτοπόρος στην έρευνα και την εκπαίδευση, ανακοίνωσε σήμερα μια νέα τριετή συμφωνία ανοικτής πρόσβασης με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).

Η συμφωνία, η οποία αποτελεί την πρώτη του Wiley στην Ελλάδα, επιτρέπει σε 43 συμμετέχοντα ιδρύματα-μέλη, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά του Wiley και παρέχει στους ερευνητές τη δυνατότητα να δημοσιεύουν άρθρα ανοικτής πρόσβασης στα υβριδικά περιοδικά του Wiley. Μέσω αυτής της συμφωνίας, ο ΣΕΑΒ συνεχίζει να εκπληρώνει την αποστολή του, που είναι να υποστηρίζει Έλληνες ερευνητές, παρέχοντας πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών πηγών/περιοδικών.

Γραφικό για τη συμφωνία μετασχηματισμού με τον Wiley

Η Kathryn Sharples, Αντιπρόεδρος Open Research του Wiley, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον ΣΕΑΒ, για τη δημιουργία περισσότερης ανοικτής έρευνας και την ανάδειξη της ελληνικής επιστημονικής επικοινώνησης στην παγκόσμια σκηνή».

Η Καθηγήτρια Θεοδώρα Ιωαννίδου, Πρόεδρος του ΣΕΑΒ, δήλωσε:

«Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα, ο ΣΕΑΒ θεωρεί τη συμφωνία ανοικτής πρόσβασης με τον Wiley ως ορόσημο για τα ελληνικά ιδρύματα και τους ερευνητές τους, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανοικτότητα και την προβολή της ελληνικής έρευνας».

Ο Wiley προωθεί το εγχείρημα της Ανοικτής Πρόσβασης σε συνεργασία με περισσότερους από 40 εταίρους παγκοσμίως και παραμένει επικεντρωμένος στη διευκόλυνση του κινήματος Ανοικτής Πρόσβασης σε όλο τον κόσμο. Προσφάτως, ο Wiley συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Tulane στις Ηνωμένες Πολιτείες, το b-on στην Πορτογαλία και το Projekt DEAL στη Γερμανία προκειμένου να προσφέρει περισσότερη ανοικτή έρευνα και να διευκολύνει την ανοικτότητα στο μέλλον.

Έναρξη εκδοτικού προγράμματος για ηλεκτρονικά βιβλία του SCOAP³

Την 1η Δεκεμβρίου 2022, η πρωτοβουλία SCOAP³ (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics ) ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη μιας νέας δραστηριότητας,  με την οποία καθιστά βιβλία στο τομέα της φυσικής υψηλών ενεργειών και συναφών πεδίων ανοικτά, στο πλαίσιο του προγράμματος SCOAP3 for Book.

Από το ξεκίνημα του SCOAP³ το 2014, η μετάβαση επιστημονικών άρθρων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης έχει γίνει με γοργούς ρυθμούς. Πάνω από το 90% των άρθρων που δημοσιεύονται ετησίως στον τομέα της φυσικής υψηλών ενεργειών διατίθεται ελεύθερα τόσο για τους αναγνώστες όσο και για τους συγγραφείς. Το πρόγραμμα SCOAP³ for Books είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια της διεθνούς συνεργασίας  για να αυξηθεί το περιεχόμενο που διατίθεται ελεύθερα περιλαμβάνοντας ακαδημαϊκά βιβλία στη σωματιδιακή φυσική και συναφή πεδία, όπως φυσική των επιταχυντών κ.α.

Το SCOAP³ εξασφάλισε τη συνεργασία γνωστών ακαδημαϊκών εκδοτών, συμπεριλαμβανομένων των Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer Nature, Taylor & Francis και World Scientific, για να μετατρέψει πάνω από 100 διδακτικά εγχειρίδια και μονογραφίες σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος  SCOAP³ for Books. Επίσης, συνεργάζεται με την πλατφόρμα OAPEN, η οποία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας, διάχυσης, ψηφιακής διατήρησης και παροχής στατιστικών στοιχείων για τα βιβλία του προγράμματος. Αναγνώστες από όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε 60 περίπου τίτλους βιβλίων στη συλλογή  OAPEN Library SCOAP³ Collection, όπου περισσότεροι τίτλοι θα προστεθούν τους επόμενους μήνες. Οι τίτλοι είναι, επίσης, ελεύθερα διαθέσιμοι στους ιστότοπους των εκδοτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική ανταπόκριση και αντίκτυπο που είχε το πιλοτικό πρόγραμμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του SCOAP³ αποφάσισε στη συνάντηση που είχε τον Νοέμβριο του 2022, να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα βιβλίων σε μόνιμη βάση προκειμένου να στηρίξει τη δημοσίευση σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης νέων τίτλων (και όχι τη μετατροπή ήδη υπαρχόντων) στα σχετικά θεματικά πεδία.

Δυνατότητα μετατροπής δημοσιεύσεων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης από τον εκδότη Brill

Ο εκδοτικός οίκος Brill προσφέρει τη δυνατότητα της αναδρομικής ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή της μετατροπής ενός άρθρου ή ενός βιβλίου σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης αφού έχει δημοσιευθεί. Ισχύουν οι ακόλουθες εκπτώσεις στο κόστος δημοσίευσης ανάλογα με τον αριθμό των ετών που έχουν παρέλθει από την αρχική ημερομηνία δημοσίευσης:

 • Για βιβλία: 30% έκπτωση μετά την πάροδο 1 έτους από τη δημοσίευση, 35% έκπτωση μετά την πάροδο 2 ετών και ούτω καθεξής μέχρι τη μέγιστη δυνατή έκπτωση του 85%.
 • Για άρθρα περιοδικών: 20% έκπτωση μετά την πάροδο 1 έτους από τη δημοσίευση, 40% έκπτωση μετά την πάροδο 2 ετών, και ούτω καθεξής μέχρι τη μέγιστη δυνατή έκπτωση του 85%.

Ο εκδότης προσφέρει ένα επιπλέον 20% στις παραπάνω τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι τιμές αυτές και οι αντίστοιχες εκπτώσεις ισχύουν μέχρι το τέλος του χρόνου και μπορεί να αναθεωρηθούν για το 2023. Υπογραμμίζεται ότι ο ΣΕΑΒ δεν έχει κάποια συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο για την στήριξη των μελών του και ότι το κόστος δημοσίευσης καλύπτεται από τον/ην συγγραφέα/-εις.

Η διαδικασία της μετατροπής είναι άμεση και ξεκάθαρη. Μετά την έκδοση του τιμολογίου, ακολουθεί η μετατροπή του άρθρου ή του βιβλίου σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης μέσα σε διάστημα 2-6 εβδομάδων, διαθέτοντας τη δημοσίευση ανοικτή σε όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εκδότη στην ακόλουθη διεύθυνση openaccess@brill.com.

Δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης στο Institute of Physics

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανανέωση της συμφωνίας (Read & Publish / συμφωνία μετασχηματισμού) με τον εκδοτικό οίκο Institute of Physics (IoP) για την τριετία 2022-2024. Η συμφωνία περιλαμβάνει:

 • πρόσβαση σε 72 τρέχοντες τίτλους περιοδικών
 • πλήρη κάλυψη του κόστους δημοσίευσης για απεριόριστο αριθμό άρθρων

Συμφωνία για τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών στον IOP

Λεπτομέρειες για την συμφωνία μπορείτε να βρείτε εδώ και στην ιστοσελίδα του εκδότη. Ο πλήρης κατάλογος των περιοδικών που περιλαμβάνονται μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ.

Ανανέωση συμφωνίας με τον εκδοτικό οίκο Elsevier

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανανεώθηκε η συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Elsevier για την τριετία 2022-2024. Η συμφωνία περιλαμβάνει:

 • πρόσβαση στα περιοδικά που περιλαμβάνονται από 1η Ιανουαρίου 2022 στη συλλογή Freedom Collection
 • πρόσβαση στο περιοδικό Cell του Cell Press
 • πρόσβαση στο περιοδικό La Presse Médicale (Elsevier Masson Collection)
 • πρόσβαση στη συλλογή Lancet
 • πρόσβαση σε 58 τίτλους σειρών
 • πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus
 • 20% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης

Οι λεπτομέρειες για τη δυνατότητα έκπτωσης στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης μπορούν να βρεθούν εδώ και εδώ. Η ενημέρωση του αλφαβητικού καταλόγου του portal του HEAL-Link θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα.

Fiesole Retreat 2022 – Μια ανασκόπηση ενός ενδιαφέροντος τριημέρου

Το συνέδριο Fiesole Retreat πραγματοποιήθηκε στις 5-7 Απριλίου 2022 στην Αθήνα. Πρόκειται για μία ετήσια συνάντηση που ξεκίνησε το 1999 από την πόλη Fiesole της Τοσκάνης στην Ιταλία, και ταξιδεύει κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες που αποτελούνται κυρίως από στελέχη βιβλιοθηκών και επαγγελματίες της πληροφόρησης να ενημερωθούν και να συζητήσουν για τις νέες τάσεις στη δημοσίευση και στην ανάπτυξη των συλλογών των βιβλιοθηκών. Έπειτα από δύο χρόνια αναβολής της συνάντησης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Fiesole πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε υβριδική μορφή.

Το Fiesole Retreat στην Αθήνα

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ήταν χορηγός στην εκδήλωση αυτή υποστηρίζοντας τη συμμετοχή έξι βιβλιοθηκονόμων, ύστερα από πρόσκληση στους εκπροσώπους των ιδρυμάτων-μελών στη Γενική Συνέλευση. Πέρα από αυτή τη χορηγία, που στόχο είχε την ενίσχυση του ελληνικού κοινού, την απόκτηση νέων γνώσεων από τα μέλη του και την δικτύωση τους με φορείς διεθνούς εμβέλειας, ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, αναδεικνύοντας το έργο που παρέχουν τα μέλη του.

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν “Tradition Meets Innovation” και οι συμμετέχοντες, κατέθεσαν τις σκέψεις τους, τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους για τις αλλαγές που έχουν γίνει σχετικά με την ανάπτυξη των συλλογών καθώς και για την τρέχουσα κατάσταση της μάθησης στην εποχή των ψηφιακών πρωτοβουλιών. Με φόντο την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, την εξέλιξη της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας και το ρόλο των βιβλιοθηκών παρουσιάστηκαν οι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλους τους επιστημονικούς τομείς μέσω των ψηφιακών εργαλείων.

Η πρώτη μέρα, Τρίτη, 5 Απριλίου 2022, ήταν προσυνεδριακή και αφιερωμένη στις καινοτόμες ψηφιακές πρωτοβουλίες του ελληνικού χώρου στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης παρουσιάζοντας περιπτώσεις επιτυχημένων έργων από ελληνικούς φορείς.

Κατά την προσυνεδριακή συνάντηση με τίτλο “Innovation in Greece: a review of local projects and efforts”, ο Γιάννης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, άνοιξε τη συνάντηση τονίζοντας ότι καινοτομία σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς χώρους, ανταγωνίζεται συνεχώς τη νοοτροπία “business as usual” και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τοπικό πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για τα ενδιαφέροντα τους, κάτι που ανέδειξε τη Ανοικτή Πρόσβαση και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες ως τα πλέον ενδιαφέροντα θέματα.

Ο κύριος κορμός της ομιλίας της Βίκυ Ντρίτσου αφορούσε την Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία Apollonis. Αναφέρθηκε στους συνεργαζόμενους φορείς και τα αρχεία που έχουν συγκεντρώσει, το διττό έργο της ομάδας εργασίας (α) να συγκεντρώσει και να ενοποιήσει τα ψηφιοποιημένα αρχεία (τα μεταδεδομένα τους) και (β) να προσδιορίσει τις απαιτούμενες δραστηριότητες ψηφιακής επιμέλειας, να καταγράψει τις ροές εργασίας τους και να τα μοιραστεί με ερευνητές. Έκλεισε με τα αποτελέσματα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ερευνητές και τους στόχους του έργου.

Ακολούθησαν δύο παρουσιάσεις που αφορούσαν την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Η πρώτη, από τον Νικόλαο Σαρρή, αφορούσε το λογισμικό του Τμήματος Συντήρησης υλικού της ΕΒΕ, Software for the Conservation Department: BiblioConserve – Conservation Documentation System. Ειδικότερα αναφέρθηκαν οι λειτουργίες του ως προς την τεκμηρίωση των αντικειμένων και την περιγραφή της βιβλιοδεσίας, την τεκμηρίωση των διαδικασιών συντήρησης και των ροών εργασίας, καθώς και ο τρόπος εργασίας της ομάδας και η συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Βιβλιοθήκης.

Η δεύτερη παρουσίαση αφορούσε το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το οποίο από το 2017 παρέχει δωρεάν ψηφιακή πρόσβαση σε ελληνικά δημοφιλή ηλεκτρονικά βιβλία για περιορισμένο χρονικό διάστημα στους εγγεγραμμένους χρήστες της ΕΒΕ. Η κ. Ευτυχία Κουφάκου ανέλυσε τους στόχους της υπηρεσίας, που αφορούν στην προώθηση της ηλεκτρονικής ανάγνωσης, στην εξοικείωση του αναγνώστη με το ηλεκτρονικό βιβλίο, στην επέκταση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών βιβλίων αλλά και στον εμπλουτισμό της συλλογής σε συνεργασία με τους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

Η Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μίλησε για τη συνεργασία ελληνικών βιβλιοθηκών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των χρηστών αναφορικά με γεωγραφικές πληροφορίες. Αναφέρθηκε στους στόχους της συνεργασίας που αφορούν την εφαρμογή κοινών πολιτικών για την ανάπτυξη της γεωγραφικών συλλογών, την αξιοποίηση του διαθέσιμου γεωγραφικού υλικού, τη μείωση του κόστους, την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και εργαλείων για επέκταση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Ιφιγένεια Βαρδακώστα στο βήμα

Στο τέλος αυτής της ομιλίας το κοινό ερωτήθηκε από τον συντονιστή που θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι ελληνικοί φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξη του τοπίου στην χώρα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, τα επόμενα βήματα θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη πολιτικών και ενός πλαισίου που να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ειδικών συλλογών, ειδικά στο ψηφιακό πεδίο.

Η Λία Ολλανδέζου, συντονίστρια της Μόνιμης Επιτροπής Ηλεκτρονικών Πηγών του ΣΕΑΒ, αναφέρθηκε στην εμπειρία και τις ενέργειες της κοινοπραξίας για τη μεταμόρφωση του ελληνικού τοπίου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της Ανοικτής Πρόσβασης στις ερευνητικές δημοσιεύσεις. Μίλησε για την πολυετή προσπάθεια του Συνδέσμου για την επίτευξη καλύτερων συμφωνιών με μεγάλους διεθνείς εκδοτικούς οίκους, για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με αδειοδοτήσεις και τέλη δημοσιεύσεων, καθώς και την προσπάθεια βελτίωσης των όρων των συμφωνιών μετασχηματισμού.

Η Λία Ολλανδέζου στο βήμα

Ο Καθηγητής Νικόλαος Μήτρου, συντονιστής του έργου Κάλλιπος του ΣΕΑΒ, αναφέρθηκε στην Ανοικτή Εκπαίδευση και τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Η ομιλία του εστίασε στο ανοικτό αποθετήριο ελληνικών ακαδημαϊκών εκδόσεων Κάλλιπος, αναλύοντας το σκοπό, τη δομή, τη στελέχωση, τη ροή εργασιών, κτλ και αναφέρθηκε στις μελλοντικές κατευθύνσεις που αφορούν κυρίως στον εμπλουτισμό του.

Η Ναταλία Μανωλά, εκ μέρους του OpenAIRE και του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας ΑΘΗΝΑ, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες προώθησης της Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα, στις συνεργασίες για τη δημιουργία υποδομών και στο Εθνικό Σχέδιο Ανοικτής Επιστήμης. Πρότεινε ως αναγκαία για το μέλλον τον καθορισμό και την ευθυγράμμιση των ρόλων και των ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Ανοικτής Επιστήμης, την ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ερευνητών για τα FAIR δεδομένα και τη δημιουργία υποδομών για ταχύτερη σύνδεση με το European Open Science Cloud.

Στο τέλος αυτής της συνεδρίας το κοινό ερωτήθηκε εκ νέου που θα έπρεπε να εστιάσουν για την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου επιστημονικής επικοινώνησης στη χώρα και η κύρια απάντηση ήταν ο τομέας των ερευνητικών δεδομένων.

Οι απαντήσεις του κοινού στα διάφορα ερωτήματα που δέχθηκε. Η αλληλεπίδραση υποστηρίχθηκε από το Slido.

Η δεύτερη ημέρα, Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022, κινήθηκε σε δύο άξονες: ο πρώτος εστίασε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχει να αντιμετωπίσει ο τομέας των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς αναφορικά με το ψηφιακό περιεχόμενο, και ο δεύτερος με τα μοντέλα της επιστημονικής επικοινώνησης, αναδεικνύοντας τις κυρίαρχες και ανερχόμενες τάσεις προκαλώντας τη συζήτηση και τον προβληματισμό.

Ο Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας Φίλιππος Τσιμπόγλου στην ομιλία του υιοθέτησε μια συστημική θεώρηση της μετάβασης των βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή και στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο (2022-26) για την ΕΒΕ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην θεμελίωση του ηγετικού ρόλου της ΕΒΕ στην Ελλάδα και την καθιέρωσή της ως μοναδικού κέντρου ελληνικών σπουδών διεθνώς.

Η συνεδρία με θέμα “Cultural Heritage: Contemporary Challenges and Opportunities” εστίασε στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και σε προγράμματα που αναδεικνύουν και προωθούν βασικές αρχές για τη δημιουργία ενός κοινού ψηφιακού χώρου για την παράδοση, όπως είναι η συμμετοχή, η ποικιλομορφία και η «ηθική» χρήση των τεχνολογιών.

Η πρώτη παρουσίαση αφορούσε το εγχείρημα διάσωσης και διαφύλαξης πολιτιστικής κληρονομιάς “SUCHO” (Saving Ukrainian Cultural Heritage Online), το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και καθοδηγείται από τους Quinn Dombrowski, Anna Kijas και Sebastian Majstorovic σε συνεργασία με τη Europeana και το NEDI (German National research infrastructure). Είναι αξιοσημείωτο ότι λόγω του κατεπείγοντος μέσα σε μία εβδομάδα ενεπλάκησαν χιλιάδες εθελοντές, κυρίως από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και έχουν ήδη διασωθεί πάνω από 3000 ιστοσελίδες και ψηφιακά αντικείμενα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και υποδομές.

Από τα προγράμματα πολιτιστικής κληρονομιάς φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στην Europeana, η οποία πλέον στοχεύει στη μετάφραση όλου του ψηφιακού υλικού και των μεταδεδομένων σε ένα μεγάλο εύρος γλωσσών, καθώς και στη χρήση των ψηφιακών αντικειμένων για την εκπαίδευση στα σχολεία της Νότιας Ευρώπης. Παρουσιάστηκαν τρία έργα στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων, τα οποία αναδεικνύουν ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά την συμπερίληψη, την ποικιλομορφία και τη δεοντολογική χρήση της τεχνολογίας.

Κατόπιν παρουσιάστηκε από τη Μαρία Γεωργοπούλου μια επισκόπηση έργων ψηφιοποίησης ιστορικών χαρτών, περιηγητικών βιβλίων και ταξιδιωτικών ημερολογίων για τον ελληνικό χώρο. Στην παρουσίαση των έργων αναδείχθηκε πως η ευρετηρίαση, η ψηφιοποίηση και τα καινοτόμα έργα ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών μπορούν να προσφέρουν τεκμηριωμένα και με πληρότητα στο ευρύ κοινό την ιστορική γνώση που κρύβεται σε αυτού του είδους το υλικό.

Η επόμενη συνεδρία με θέμα “Towards New Publishing Models – What’s Next”, είχε ως αντικείμενο τις εξελίξεις και τις προκλήσεις γύρω από τις συμφωνίες μετασχηματισμού με τους εκδότες, τις συμφωνίες νέου τύπου για περιοδικά, τον αδαμάντινο δρόμο και την εκδοτική μονογραφιών στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσβασης.

Η παρουσίαση του Wilhelm Widmark, Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, εστίασε στη Σουηδία, όπου το ποσοστό Ανοικτής Πρόσβασης το 2021 ήταν 75% και τέθηκε ως εθνικός στόχος μέχρι το 2024 να είναι το 100%, μέσω μιας ομάδας εργασίας που προέκυψε από τη Σύνοδο Πρυτάνεων. Σκοπός της ομάδας είναι η μεταβατική περίοδος να λήξει και οι εκδότες να διαθέτουν πλέον νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα με διαφάνεια προς εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού μέχρι το 2024.

Ο Wilhelm Widmark στην απομακρυσμένη παρουσιασή του

Ο Pierre Mounier, συντονιστής της υποδομής OPERAS, παρουσίασε τα πορίσματα της μεγάλης μελέτης για τα περιοδικά της αδαμάντινης ανοικτής πρόσβασης το 2021 (Open Access Diamond Journals Study). Πρόκειται για ένα “αρχιπέλαγος” περιοδικών, κυρίως των Ανθρωπιστικών Επιστημών, αντιπροσωπεύοντας περίπου 8-9% των δημοσιευμένων άρθρων και 44% της εκδοτικής Ανοικτής Πρόσβασης. Έγινε εκτενής αναφορά στο Σχέδιο Δράσης για την Αδαμάντινη Ανοικτή Πρόσβαση, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προέκυψαν στη μελέτη ως προς την τεχνική επάρκεια, τη διαχείριση, την προβολή και τη βιωσιμότητα των περιοδικών και των πλατφορμών έκδοσης.

Το Subscribe-to-Open είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που αξιοποιεί τα κεφάλαια των συνδρομών για να μετατρέψει περιοδικά συνδρομητικής πρόσβασης σε περιοδικά πλήρους Ανοικτής Πρόσβασης. Υιοθετήθηκε πρώτη φορά από EDP Sciences για τη μετατροπή έξι περιοδικών των μαθηματικών το 2021 και πρόσφατα ανακοινώθηκε η μετάβαση σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης του διακεκριμένου περιοδικού “Astronomy & Astrophysics”. Η Anne Ruimy παρουσίασε την πρακτική εφαρμογή του μοντέλου και τα οφέλη για τους συγγραφείς και τις βιβλιοθήκες, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν η διαφάνεια, η ευκολία υλοποίησης και η ουδετερότητα κόστους.

Ο Didier Torny, ερευνητής του CNRS, παρουσίασε μια συστηματική κοινωνιολογική μελέτη για τις συμφωνίες μετασχηματισμού (περίπου 200 συμφωνίες μεταξύ 2010-2020), που χρηματοδοτήθηκε από την French Committee for Open Science και πρόκειται να δημοσιευθεί ως δημόσια αναφορά. Σε πρώτη φάση έχουν αναλυθεί 64 από αυτές και διαπιστώθηκε η μεγάλη διαφοροποίηση των συμφωνιών και οι επιπτώσεις τους στα οικονομικά της ακαδημαϊκής εκδοτικής, καθώς στην πράξη δεν εξασφαλίζουν τη μετάβαση προς την Ανοικτή Πρόσβαση και δεν περιλαμβάνουν σχεδόν κανέναν όρο που να στοχεύει προς αυτόν τον στόχο.

Η τρίτη ημέρα, Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022, ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στις μεθόδους δημοσίευσης των ερευνητών ανθρωπιστικών επιστημών με έμφαση στην ανοικτή πρόσβαση και στα μέσα δημοσίευσης, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Roman Piontek της EBSCO επέλεξε να αναφερθεί στα μεγάλα δεδομένα, τα οποία φαίνεται να μας κατακλύζουν δημιουργώντας την παραπλανητική εντύπωση ότι ζούμε την εποχή της πληροφορίας. Όμως παρατήρησε ότι απουσιάζει συχνά η δυνατότητα πλοήγησης, η αξιοπιστία και η δομή. Παράλληλα, υπάρχουν ασύνδετες και μη σχετιζόμενες πληροφορίες, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να υπάρχει μια ένδειξη ότι το φαινόμενο να τείνει να εξαλειφθεί. Στην ομιλία του επιχείρησε να αναλύσει την εξέλιξη των τεχνολογιών δεδομένων για να διαλευκανθούν τα παραπάνω ζητήματα.

Στην επόμενη συνεδρία με θέμα την “Delivering Humanities Scholarship”, επίκεντρο αποτέλεσε πάλι η ψηφιακή έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, η κεντρική σημασία του βιβλίου, έντυπου και ηλεκτρονικού καθώς και η χρησιμότητα των υποδομών και των μεταδεδομένων.

Η ομιλία της Ros Pyne εστίασε στα βιβλία Ανοικτής Πρόσβασης, ένα πεδίο που παραμένει για δεκαετίες σημαντικά διαφοροποιημένο και ποικίλο σε σχέση των αντίστοιχων περιοδικών και πολύ περιορισμένο σε εμβέλεια. Η παρουσίαση της εξέτασε τις διαφορές της εκδοτικής γι’ αυτόν τον τύπο δημοσιεύσεων, την ιδιαιτερότητα των ανθρωπιστικών επιστημών, και τι έχουν να συνεισφέρουν οι επιστήμες αυτές στη συζήτηση, ειδικά μετά την πανδημία. Η μεγαλύτερη πρόκληση συνδέεται με την διαμορφωμένη κουλτούρα και την εμπιστοσύνη και κατά δεύτερο λόγο αφορά σε ζητήματα διανομής και προβολής/αναγνωσιμότητας.

Η παρουσίαση της Ελένης Γκαντόλου αναφέρθηκε στο έργο διασυνδεδεμένων δεδομένων Pelagios, που σκοπό έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα ανακάλυψης, επαναχρησιμοποίησης και κυρίαρχων προτύπων για τις ψηφιακές συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο δίνει τα εργαλεία για να διασυνδεθούν γεωγραφικοί όροι μεταξύ τους και να αποτελούν οντότητες με σημασιολογική πληροφορία δημιουργώντας ένα ιστορικό και γεωγραφικό εννοιολογικό λεξικό. Έγινε επίσης αναφορά στο Peripleo, ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναζήτηση χωρικής πληροφορίας σε συνδυασμό με τα ψηφιακά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Mike Taylor της Digital Science θέλησε να αναδείξει τα πλεονεκτήματα των βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης στις ανθρωπιστικές επιστήμες, κυρίως την προβολή και την επίδρασή τους, και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν προχωρά με γοργό ρυθμό η ανοικτή πρόσβαση σε αυτό το πεδίο. Πρότεινε τον πράσινο δρόμο, εφόσον όμως υπάρχουν καλά μεταδεδομένα, πλήρεις πολιτικές, καθαρά διατυπωμένες άδειες και επίγνωση της πολυπλοκότητας της κουλτούρας και των οικονομικών των βιβλίων.

O Toby Green έθεσε το ερώτημα κατά πόσο τα κείμενα στο Twitter, σε διαδραστικούς ιστοτόπους και σε ιστοτόπους με δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να θεωρηθούν επιστημονικά και αν αποτελεί επικοινώνηση της έρευνας η συνεισφορά συγγραφέων που αδιαφορούν για τα κανάλια της συμβατικής επιστημονικής εκδοτικής. Επιχείρησε να αναδείξει τις νέες προκλήσεις του ψηφιακού γίγνεσθαι για την επιστημονική επικοινώνηση, προτείνοντας τη συμμετοχή στην πλατφόρμα Policy Commons, που στοχεύει να συμπεριλάβει ερευνητικές και άλλες συλλογές μάθησης που ενδεχομένως δεν εντοπίζονται εύκολα ή χάνονται γρήγορα από το διαδίκτυο.

Το πάνελ της τελευταίας ημέρας

Στην τελευταία ομιλία από την Lisa Janicke Hinchliffe έγινε προσπάθεια να τονισθεί ο νέος ρόλος της βιβλιοθήκης για τους ερευνητές των ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς αναπτύσσονται οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Τέθηκαν ενδιαφέροντα ερωτήματα, όπως κατά πόσο διαφέρει το να διεξαγάγεις έρευνα από το να την υποστηρίζεις, πώς διαφέρουν οι συλλογές από τις υπηρεσίες στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, ποια μοντέλα για βιώσιμη εκδοτική βιβλίων θα επικρατήσουν και πώς θα επιδράσει η υποχρεωτικότητα της Ανοικτής Πρόσβασης στο γνωστικό αυτό πεδίο.

Συμπερασματικά ήταν μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Αρκετές ομιλίες, ειδικά εκείνων σχετικά με την επιρροή που έχει η Ανοικτή Δημοσίευση στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, βοήθησαν να γίνει κατανοητό πως θα αυτές μπορούσαν να εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια, ενώ φάνηκε πόσο σημαντική είναι η γεωχωρική πληροφόρηση. Παράλληλα, οι ομιλίες ανέδειξαν την αναγκαιότητα να υιοθετούνται ποικίλες πρακτικές για να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ανά περίπτωση, αποσαφήνισαν πως η Ανοικτή Πρόσβαση μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα και πιο αποδοτικά και απαρίθμησαν τις αναμενόμενες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε με ικανοποιητικό τρόπο και οι παρουσιάσεις που αφορούσαν δράσεις του έλαβαν θετικά σχόλια. Χαρακτηριστικά, ο James O’Donnell στα συμπεράσματα του δήλωσε ότι του έκανε μεγάλη εντύπωση η δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα για τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.casalini.it/retreat/retreat_2022.asp.

Το κείμενο της αναφοράς προέρχεται από τις αναφορές των Αργυρώ Φραντζή (ΕΚΠΑ), Βάσω Στρακαντούνα (ΕΚΠΑ), Μαρία Μπιρλή (ΑΣΠΑΙΤΕ), Χριστίνα Δελιόγλου (ΟΠΑ), Κωνσταντία Κακάλη (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και Αθανασία Σαλαμούρα (ΣΕΑΒ, Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης).

Δημοσίευση αναφοράς για τα Προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του έτους 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η αναφορά προόδου των Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ για το έτος 2021. Η αναφορά περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που στηρίζονται από τις συμφωνίες απαλλαγής ή έκπτωσης, καθώς επίσης τα συμμετοχικά προγράμματα του ΣΕΑΒ στο SCOAP3 και στην Open Library for Humanities.

Το 2021 παρουσιάζεται αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκαν 486 δημοσιεύσεις έναντι 443 το 2020 και φαίνεται πως επωφελήθηκαν ερευνητές από 31 ελληνικά – ακαδημαϊκά και ερευνητικά – ιδρύματα, ενώ το 2020 είχαν καταγραφεί 28.

Παρατηρείται πως το 2021 σημειώθηκε μια μετατόπιση της χρήσης των προγραμμάτων από αυτά της συμμετοχής (membership programmes) προς τα προγράμματα συμφωνιών (agreements), δηλαδή την πλήρη απαλλαγή και την έκπτωση. Πιο συγκεκριμένα, το 2020 το ποσοστό των προγραμμάτων συμμετοχής ήταν 58% ενώ το 2021 ήταν 49%. Αυτό οφείλεται σε μια μικρή πτώση στα προγράμματα αυτά (κυρίως στο SCOAP3, από 257 σε 237), αλλά και σε μια ταυτόχρονη αύξηση στις δημοσιεύσεις που είχαν πλήρη απαλλαγή (από 74 σε 107) και έκπτωση (από 110 σε 137). Αυτή η μετατόπιση έχει αλλάξει ελαφρώς τα ποσοστά μεταξύ χρυσών και υβριδικών περιοδικών, με τα πρώτα να έχουν ένα ποσοστό 60% και τα δεύτερα 40% (65 και 35% το προηγούμενο έτος αντιστοίχως).

Στα προγράμματα πλήρους απαλλαγής (waives) η αύξηση των δημοσιεύσεων πλησίασε περισσότερο την τιμή στόχο απ’ ότι στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, στην Royal Society of Chemistry καλύφθηκε το 80% του ορίου (63% το 2020), ενώ στον Cambridge University Press καλύφθηκε το 73% του ορίου (46% το 2020). Μικρή αύξηση υπήρξε και στις δημοσιεύσεις του Oxford University Press όπου καταγράφηκαν επτά δημοσιεύσεις έναντι δύο το 2020.

Σημειώνεται πώς από τους δείκτες που δεν έχουν συμπεριληφθεί οι δημοσιεύσεις που χορηγήθηκαν δωρεάν από τους εκδότες (gratis) και που ανήκουν στην κατηγορία των διορθώσεων (errata). Οι παραπάνω δείκτες έχουν παραχθεί λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε ότι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) ανήκει σε ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ. Θυμίζουμε ότι τα δεδομένα λαμβάνονται από τους συνεργαζόμενους εκδότες και στη συνέχεια ελέγχονται, κανονικοποιούνται και εμπλουτίζονται από το προσωπικό της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης.